• mediven ulcer kit


mediven® ulcer kit je najlepšie pre liečbu vredov predkolenia.

Charakteristickým znakom pančúch mediven ulcer je elementárne striebro

permanentne integrované do vlákien materiálu.

 

 

 


mediven® ulcer kit 

To najlepšie pre liečbu vredov predkolenia.

 


 


Charakteristickým znakom pančúch mediven ulcer je elementárne striebro permanentne integrované do vlákien materiálu. Zabraňuje vzniku zápachu a rozvoju rezistencie mikroorganizmov. mediven ulcer má tiež dlhodobý antibakteriálny a protiplesňový účinok na mikroorganizmy odolné voči antibiotikám.


mediven ulcer kit
 sa skladá z dvoch kompresívnych komponentov:


•  1 pár pančúch mediven ulcer s tlakom v oblasti členku 20 mm Hg je určený pre dlhodobú kompresiu (24 hodín denne).
Táto stredná úroveň režimu tlaku je pacientmi dobre tolerovaná a umožňuje kontinuitu v kompresívnej liečbe. S párom pančúch mediven ulcer budete mať vždy na ruke druhú (náhradnú) protiembolickú pančuchu pre prípad, keď sa prvá pančucha práve perie (najlepšie pri teplote 95 ° C). Týmto je zaistená nepretržitá kompresívnu liečbu.

•  1 pančucha mediven ulcer plus (aj s tlakom v oblasti členku 20 mm Hg), ktorá podporuje a zosilňuje kompresiu počas dňa alebo pri pohybe.
V akútnej fáze liečby vredu je tak zaistený medicínsky požadovaný tlak 40 mm Hg a tiež vysoký pracovný tlak. 

 

OBVODOVÉ A DĹŽKOVÉ MIERY

Loading...
TOPlist